ДПА у 2017 - 2018 навчальному році

 Лист МОН № 1/9- 185 від 27 березня 2018 року  

"Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в       2017/2018 навчальному році.

Перейти до листа          

 

 

                                                          Графік                                                                                           проведення державної підсумкової атестації                                                     учнів 4-х класів у 2017-2018 навчальному році                             середньої загальноосвітньої школи №95 м.Львова
№з/п Клас Предмет ДПА Дата проведення Час проведення Кабінет
1 4-А українська мова 15.05.2018 9.55 302
2 4-Б українська мова 15.05.2018 9.55 311
3 4-А математика 17.05.2018 9.55 302
4 4-Б математика 17.05.2018 9.55 311

 

                                                       Графік                                                                                           проведення державної підсумкової атестації                                                     учнів 9-х класів у 2017-2018 навчальному році                                               середньої загальноосвітньої школи №95 м.Львова
№з/п Клас Предмет ДПА Дата проведення Час проведення Кабінет
1 9-А українська мова 30.05.2018 9.00 315
  9-Б українська мова 30.05.2018 9.00 318
3 9-А математика 05.06.2018 9.00 216
4 9-Б математика 05.06.2018 9.00 214
5 9-А інформатика  08.06.2018 9.00 100
6 9-Б  правознавство   08.06.2018 9.00 213

 

 

Для проведення атестації з математики вчитель готує не менше 10 варіантів контрольних робіт.  Пропонується розділити завдання на три частини. Перша частина – 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання рекомендується подати 4-5 варіантів відповіді.  

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в роботі відмічена тільки одна літера, якою позначено правильну відповідь.  

Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо записана правильна відповідь. Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках. Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язку та надав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини вчитель оцінює відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань з якими учні повинні бути завчасно ознайомлені. У кожній із частин атестаційної роботи рекомендується поєднати завдання з алгебри і геометрії в орієнтовному співвідношенні 2:1. Також завдання мають охоплювати весь курс математики за 5-9 класи.  Завдання третьої частини атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного навчального закладу.     Атестація з математики проводиться упродовж 135 хв.                                

 
 

 

  •