Четвер, 21.09.2017, 11:45Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 233
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ЗНО - 2017


Відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 14.09.2015 № 923 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (із змінами) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (ЗНО), в 2017 році проводитиметься                                      з 23 травня до 16 червня.

 

 

Реєстрація для участі в ЗНО-2017 триватиме з 
6 лютого до 13 березня

Графік проведення ЗНО-2017

23 травня - українська мова і література     29 травня - англійська мова                       31 травня - математика історія України     02 червня - історія України                     08 червня - біологія                                 12 червня - географія                                 14 червня - фізика                       16 червня - хімія                                 іноземні мови (крім англ.) - див на сайті      testportal.gov.ua

 

 

Корисні посилання:

   Програми зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року       

   Загальна характеристика сертифікаційних робіт 2017 року

  Особливості ЗНО і ДПА 2017 року: на що звернути увагу.

 Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю з математики

 

 

     Тест ЗНО з української мови і літератури 2016 року складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності та завдання з розгорнутою відповіддю.
    Тест ЗНО з української мови і літератури містить 58 завдань, на виконання яких буде відведено 180 хвилин.


 

 

                            ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
     Завдання з вибором однієї правильної відповіді – до кожного із завдань  поданочотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний.  Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного  оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
 Тест містить 48 завдань цієї форми (№1–23, 29–33, 34–53), що будуть оцінені в 0  або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано  неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не  надано.

     Завдання на встановлення відповідності - до кожного завдання подано  інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати  завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та  буквами (утворити "логічні пари"). Завдання вважається виконаним, якщо учасник  зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах  рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка     відповідей А.
     До тесту з української мови і літератури включено 9 завдань цієї форми (№24–  28, 54–57), що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно  встановлену відповідність ("логічну пару"); 0 балів, якщо не вказано жодної  правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

    Завдання з розгорнутою відповіддю (№58) - завдання цієї форми передбачає  створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного  аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.
    Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями  змісту та мовного оформлення:

 1. Теза: 0, 1 або 2 бали.
 2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.
 3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.
 3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали.
 4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.
 5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.
 6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
 6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.


    До уваги учасників тестування! Роботу, що не відповідає темі власного  висловлення, буде оцінено в 0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0  балів.
Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури, – 104.

 

 

ЗНО з математики:      особливості тесту 2017 року

   Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2017 році складається із завдань чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, завдань відкритої форми з короткою відповіддю, а також завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.                                             Загальна кількість завдань тесту з математики – 33, на виконання яких учасникам буде відведено 180 хвилин.   

                         ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

     Завдання з вибором однієї правильної відповіді – до кожного із завдань - до   подано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
    До тесту ЗНО з математики включено 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді від №1 до № 20, що будуть оцінені в 0 або 1 бал. 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.


   Завдання на встановлення відповідності - до кожного завдання подано  інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати  завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та  буквами (утворити "логічні пари"). Завдання вважається виконаним, якщо учасник  зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах  рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка     відповідей А.                                                                                                                    До тесту з математики включено 4 завдання на встановлення відповідності з №21 до №24, що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал буде зарахований за кожну правильно  встановлену відповідність ("логічну пару"); 0 балів, якщо не вказано жодної  правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

 Завдання відкритої форми з короткою відповіддю - під час виконання цих завдань учасник має вписати отриманий числовий результат у тих одиницях величини, які вказані в умові завдання, до бланка відповідей А.                                       До тесту включено 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю від №25 до №30.  Завдання №25 і 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання - 2. Завдання №27 - 30 оцінюються 0 або 2 балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.  

   Завдання відкритої форми з  розгорнутою відповіддю - під час виконання цих завдань до кожного з них учасник ЗНО має розробити спосіб розв'язання, використовуючи в новій нестандартній ситуації знання з різних розділів курсу геометрії або алгебри і початків аналізу, правильно виконати рисунок (якщо цього потребує процес розв'язання), розв'язати завдання й обгрунтувати етапи розв'язання. Усе вищезазначене та відповіді на завдання №31-33 необхідно чітко записати до бланка відповідей Б. Завдання №31-32 оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали. Завдання №33 оцінюється в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів за критеріями змісту.
     Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання №1-28, №31 та №32, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорінює 52 балам. Максимальна кількість балів яку можна набрати правильно виконавши всі завдання тесту - 62 бала.
Розвязання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

 

При підготовці до тестування зверніть увагу на програму зовнішнього незалежного оцінювання з математики, відповідно до якої розроблено зміст тесту. Завдання ЗНО з математики полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників тестування:

  • будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;
  • виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);
  • виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);
  • будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxні властивості;
  • розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;
  • знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;
  • знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об'єми);
  • розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;
  • аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах

 


 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архів записів
Друзі сайту