ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

1989 р.  - відкриття школи;
 
1993 р.  -  відкриття класів для дітей зі зниженим слухом;
 
1998 р.  -  започатковано інтеграцію (включення) дітей зі зниженим слухом в загальноосвітні класи школи ІІ-ІІІ ступеня;
 
з 1999 р. -  участь у програмі “Інтеграція дітей з особливими потребами” Всеукраїнського фонду  “Крок за кроком";   
      
2001 р. -  започатковано впровадження профільного навчання (філологічний, суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, економічний) у класах школи ІІІ ступеня;   
   
з 2001 р. - участь в українсько-голландському проекті “MATRA – juice”;
                -  участь в українсько-польській арттерапевтичній програмі “Непротоптана стежина”;
                -  школі  надано статус  експериментального закладу (наказ МОН України від 10.08.2001 №586  “Про   проведення науково-педагогічного експерименту  “Соціальна адаптація та інтеграція  у суспільство дітей  із особливими   потребами психофізичного розвитку  шляхом їх інтеграції у загальноосвітніх  закладах); 
                       
2004-2007 р.- участь в українсько-нідерландському  проекті                                         “MATRA.KAП-Електронне дистанційне навчання: подолання освітньої та соціальної ізоляції людей із проблемами слуху”;
 
2004-2007 р.–участь в українсько-нідерландському проекті “Привіт”;
 
2006р. – розпочата співпраця з Публічною початковою школою  з  інтеграційними класами №7 імені М. Коперніка міста Стальова Воля (Польща). В рамках проекту  “Вони серед нас”   Європейського Регіонального Розвитку - Програма Сусідство Польща -Україна  Інтеррег ІІІ А/Тасіs С 

з 04.2008 – участь в експерименті щодо створення  інклюзивної школи в рамках українсько-канадського проекту  "Інклюзивна освіта  дітей з особливими потребами в Україні” (2008-2013р.);
 
 з 12.2008 – школі надано статус експериментального закладу всеукраїнського рівня (наказ МОН України від 01.12.2008  №1087 “Про проведення науково-педагогічного   експерименту “Соціальна адаптація  та  інтеграція у суспільство дітей, які потребують  корекції  фізичного  та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження інклюзивного навчання”).

 

         2008 - 2013рр - участь в українсько-канадському проекті "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні".                                                            

 Мета  проекту:

        - формування політики у сфері освіти та соціальних послуг, яка спрямовуватиметься на розбудову інклюзивної моделі освіти в Україні.  

 Завдання  проекту:

        - здійснення необхідних змін у соціальній політиці, законодавчій та нормативно-правовій базі;

       - розробка та впровадження інклюзивної моделі освіти на рівні навчального закладу; 

       - створення інклюзивного простору у громаді за місцем проживання дитини та формування позитивної громадської думки в цілому.