Методична проблема

Підвищення якості освітніх послуг школи та забезпечення їх відповідності Державним стандартам освіти

 Етапи реалізації   

І. Організаційно-теоретичний 2015/2016 н.р.                                                                                 Опанування педагогічним колективом змісту проблеми. Визначення шляхів її реалізації. Теоретична підготовка педагогічних працівників з даної проблеми (діагностування, тренінги, круглі столи, психолого-педагогічний семінар, педагогічні семінари, практичні семінари на базі уроків вчителів-методистів.

ІІ. Практичний 2016/2017н.р., 2017/2018н.р.                                                                                               Реалізація змісту та завдань методичної проблеми. Подальше оновлення навчально-виховного процесу на основі упровадження інноваційних педтехнологій :                                                                    - Фестивалі педагогічної майстерності, Панорами методичних знахідок, педагогічні та проблемні семінари, творчі звіти;                                                                                                                                         - розробка методичних рекомендацій педагогам щодо нових підходів до організації навчання та виховання;                                                                                                                                                            - розвиток навчально-методичної та навчально-матеріальної бази навчалних кабінетів щодо забезпечення інноваційної діяльності, участь у районних конкурсах-оглядахнавчальних кабінетів;                                                                                                                                                                                         -розробка методичних проектів в м/к вчителів "Використання інноваційних засобів навчання". 

ІІІ. Аналітично-узагальнюючий 2018/2019н.р.                                                                                       Розробка системи моніторингових досліджень результатів діяльності педагогічного колективу. Їх аналіз. Підведення підсумків. Узагальнення та поширення кращого досвіду вчителів школи. Презентація досягнень учасників навчально-виховного процесу на сайті школи, публікації в ЗМІ. звіти директора школи перед громадкістю.