Мета  проекту

          - формування політики у сфері освіти та соціальних послуг, яка                                      спрямовуватиметься на розбудову інклюзивної моделі освіти в Україні.

  Завдання  проекту

  • здійснення   необхідних змін у соціальній політиці, законодавчій та нормативно-правовій базі;
  • розробка та впровадження інклюзивної моделі освіти на рівні навчального закладу;
  • створення інклюзивного простору у громаді за місцем проживання дитини та формування позитивної громадської думки в цілому.

Запровадження  процесів інклюзивного навчання ,

     адаптація та модифікація змісту, форм і методів навчання.

   Навчання дітей з ООП у класах з інклюзивним навчанням

Відеоролик "Школа, яка дарує життя" https://www.youtube.com/watch?v=khh5cHXUCy8&feature=share

 

Робочі зустрічі з координаторами проекту 

 

 

 

 

Всеукраїнський семінар "Як зробити школу інклюзивною"

(на базі школи, листопад  2011 року) 

ЛІДЕРСЬКА  КОМАНДА

з розвитку  інклюзивного навчання на 2016-2017 навчальний рік

 

Некрасова Ірина Борисівна - керівник лідерської команди

Бобрецька Галина Іванівна - керівник підкомітету "ПОЛІТИКА"

Костюк Галина Павлівна - керівник підкомітету "ЗАГАЛЬНА ШКІЛЬНА ПРАКТИКА"

Філіпчук Оксана  Іванівна - керівник підкомітету "ІНКЛЮЗИВНА ПРАКТИКА В КЛАСІ"

 

Основні напрямки роботи

  • У своїй діяльності керуватися рекомендаціями щодо завдань та змісту роботи лідерської команди та її підкомітетів, розроблених консультантом українсько-канадського проекту "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні" доктором Т.Лорманом та досвідом, який був напрацьований під час участі у Проекті.
  • Врахувати аналіз підсумків внутрішнього моніторингу, проведеного за опитувальниками Посібника "Індекс інклюзії".
  • Забезпечити активну участь педагогів, батьківської громадськості, учнів у розвитку умов інклюзивного навчання.
  • Спільно з адміністрацією школи здійснювати підтримку роботи педагогів щодо вдосконалення інклюзивного навчання, спираючись на рекомендації координаторів , консультантів Проекту та досвід, набутий за період участі у Проекті.
  • Продовжити діяльність щодо психолого-педагогічного супроводу батьків дітей з ООП, втілення принципу "батьки-партнери".
  • Активізувати діяльність клубу "Батьки-батькам".
  • Забезпечити консультаційну підтримку педагогів району, міста щодо запровадження інклюзивної освіти.

Результативність роботи

У 2013/2014 навчальному році створені умови інклюзивного навчання 26 дітей з ООП у 13-ти інклюзивних класах: 3-х дітей з синдромом Дауна,                                                                                             2-х дітей - з затримкою психічного розвитку,                                                            2-х учнів з порушеннями опорно-рухового апарату,                                                   1-го - з тяжкими порушеннями мовлення,                                              18-ти школярів зі зниженим слухом.

Для всіх класів з інклюзивним навчанням створені консультативно-педагогічні групи, до їх складу входять: класний керівник, вчителі української мови та математики, сурдопедагог, практичний психолог, соціальний педагог, представник адміністрації школи, відповідальний за інклюзивне навчання, батьки учнів з ООП.

Психологічний та соціальний супровід учнів з особливостями розвитку здійснювали у співпраці з класними керівниками 4 асистентів вчителів, практичний психолог та соціальний педагог. Створені умови для проведення корекційно-розвиткових  та логопедичних занять. У січні 2014 року на засіданні педагогічної ради було заслухано питання «Про психолого-педагогічний та соціальний супровід дітей з ООП та роботу з дітьми з «групи ризику» та «кризовими сім'ями».

Члени творчої  групи та лідерської команди брали участь у популяризації ідей інклюзивного навчання серед батьківської громадськості, педагогів, зокрема, представляли досвід роботи педагогічного колективу:

- вчителям початкових класів навчальних закладів району - учасникам «Літньої школи-2013»;

- педагогічним працівникам шкіл м. Києва, Харкова, Білої Церкви, які залучені до Всеукраїнського проекту «Розвиваємо інклюзивну школу разом» у жовтні 2013 року;

- делегації освітян з м. Чернігова у січні 2014 року під час «круглого столу» з теми «Інклюзивна освіта-перспектива нова"

 

 

Продовжена педагогічна підтримка учнівського проекту «Відкриваємо серця для добра», робота щодо формування культури толерантності в учнівських колективах.  

Учні з ООП та їх однокласники, члени  шкільного євроклубу брали участь у презентаціях  проектів спільно з учасниками  американсько-українського проекту «Share the Respeсt» (делегації м. Києва, Черкас, Луганська, Донецька).

 Театральна група учнів 3-В класу (керівник Діжовська Т.) була учасником фестивалю «Червоноград збирає друзів», дійства Форум-театр. Відеофільм-виступ групи «Радість»  представлений на фестивалі-зустрічі театрів програми «Непротоптана стежина» (м. Глівіце, Польща)  та відзначений дипломом фестивалю; на виставці творчих робіт дітей та молоді з ООП презентувалися їх малюнки