РОЗПОРЯДЧІ  ДОКУМЕНТИ

 

 

 1. Лист МОН України № 1/9-305 від 26.06.2015   Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році... докладніше
 2. Лист МОН України № 1/9-285 від 10.06.2015 Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році... докладніше
 3. Лист МОН № 1/9-302 від 24.06.2015  Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти ...  докладніше
 4. Наказ МОН України від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році»
 5. Наказ про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
 6. Наказ про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів
 7. Наказ про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 8. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

 9. Наказ про захист персональних дани

 10. Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби

 11. Порядок видачі дублікатів атестатів і свідоцтв

 12. Правила опіки та піклування

 13. Про прийом дітей до 1 класу

 14. Про удосконалення медичного обслуговування  учнів загальноосвітніх навчальних закладів

 15. Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи

 16. Тривалість уроків у початкових класах

 17. Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1

 18. Лист про перелік навчально-наочних посібників, електронних засобів навчального і загального призначення та ін..