Послуги, які надаються школою дітям з особливими освітніми потребами

Освітні - спрямовані на здобуття освіти відповідного

               рівня на основі державних стандартів з

              урахуванням  розвитку кожної дитини. 

     Психологічні - система кваліфікованих заходів,

        спрямованих на відновлення, корекцію психологічних

       функцій і якостей  дітей з особливими потребами,

      створення сприятливих умов для розвитку та

      ствердження особистості.

Соціально-педагогічні - виявлення та оцінювання потреб, 

     складання індивідуальних планів та  рекомендацій 

     щодо шляхів задоволення потреб, сприяння розвитку 

     соціальних навичок і  компетенцій дітей, їх  різнобічних

     інтересів.

    Реабілітаційні - заходи, спрямовані на відновлення

       оптимального фізичного, інтелектуального, 

       психічного і соціального рівня життєдіяльності 

      дітей з ООП з метою сприяння їх інтеграції в   

       суспільство.

  

Доступність будівлі та приміщень школи для  осіб з особливими освітніми потребами забезпечуються:

  •  наявністю пандусів;
  • відповідним розміром вхідних дверей;
  • відсутністю порогів на І поверсі школи, безперешкодним доступом до їдальні, актового залу, шкільних майстерень, медичного кабінету, навчальних кабінетів;
  • наявністю сучасних вбиралень, пристосованих для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату.