Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"

Загальна декларація прав людини (проголошена ООН 10 грудня                                                                                                                                                    http://olexa.org.ua/ukr/law/law01.htm

►Конвенція ООН про права дитини (прийнята 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року)                                                                         http://www.unicef.org/ukraine/ukr/activities_11404.html
►Декларація про права інвалідів (проголошена ООН  9 грудня 1975 року)                                                                                          http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_117 

►Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (прийняті резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1993 року)

 http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ikpp_kpp_Sozhialno pravovuy_zahust_ditey/100.html

►Закон “Про освіту” (прийнятий 23 травня 1991 року N 1060-XII)                                                                                                                                 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

►Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"                                                             (21 березня 1991 року N 875-XII)              http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12

►Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» (від 01.06.2005 р. № 900/2005                                                          http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/900/2005

► Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 року№ 80 «Про затвердження Типових навчальних планівспеціальних загальноосвітніх навчальних закладівдля дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку (початкова школа)»

► ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 серпня 2013 р. № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (вступає в дію з 1  вересня 2014 року)

Листи МОН України

Перелік  навчальних  програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2013/2014 навчальному році  

 Лист МОНМСУ від 28.09.2012 № 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням

 Лист МОНМСУ від 25.09.12 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»

 Лист МОНМСУ від 26.07.12 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»
 Лист МОНМСУ від 02.01.13. №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»
 Лист МОНМСУ від 02.04.2012 № 1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах»
►  Лист МОН №1/9-364  від 12.07.2016р "Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів  у 2016/2017 навчальному році (від 12.07.2016)
 Лист МОН №1/9-2 від 10.01.2017 "Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами"