Нормативно-правова база

діяльності бібліотеки

 

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р. № 1060-XII (зі змінами та                      доповненнями). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12  

·Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. №651-XIV (зі змінами та доповненнями).  

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/651-14

· Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995р. №                    32/95-ВР (зі змінами та доповненнями).                   http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80

 

· Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (Наказ Міністерства освіти України від 14.05.1999р. № 139 (зі змінами та доповненнями).

https://docs.google.com/document/d/1pz5zapDf5B1V3aExnmmCnPkruppg

CxbLF7myrg SUNcM/edit?pli=1

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах                       (наказ Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007р.                     № 22). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07

 · Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і                            навчальних посібників у бібліотечних фондах ЗНЗ (наказ Міністерства          освіти і  науки України від 02.12.2013р.                                                         №1686). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13

· Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань (Наказ                                     Міністерства фінансів України 02.09.2014  №879 зі змінами та                        доповненнями). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14

 

·Типові форми з обліку та списання основних засобів, що належать                 установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або           місцевих бюджетів (Наказ Державного казначейства України                       18.12.2000 N 130).  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0612-97/page

Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних                        засобів,  що належать установам і організаціям, які утримуються за               рахунок державного або місцевих бюджетів (Наказ Державного                      казначейства України 18.12.2000 N                                                                130). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0612-97/page

 

  • Про проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек (наказ Міністерства освіти і науки України № 931 від 12 серпня 2014 року) http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/42471
  •  
  • Типові правила користування бібліотеками в Україні (наказ Міністерства культури і мистецтва України від 05.05. 1999р. №275) 
  • http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99
     

 

·       

  •