Методична комісія вчителів

 природничо-математичного профілю

Керівник   Знак Лідія Євгенівна   

Проблемна  тема

«Підвищення якості освітніх послуг школи до відповідності Державним стандартам освіти».

 Основні напрямки роботи

Науковий: забезпечення високого рівня якості та творчих здібностей учнів на основі високого рівня професіоналізму вчителів.

Методичний: вдосконалення уроків шляхом особистісно орієнтованої системи навчання, творчий розвиток учня.

Виховний: створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей.

АКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ  

 

 2017 - 2018 навчальний рік

12 квітня 2018 року

КРУГЛИЙ СТІЛ  "Навчаючи інших - навчаюсь сам"   

1.Реалізація наскрізних ліній на уроках фізики   Нарушевич І.П.
2.Забезпечення діяльнісного компонента на уроках математики та інформатики.   Богуш О.О.
3.Контроль знань та організація якісного зворотнього зв'язку на уроках.   Чемерис О.П.

 

06 лютого 2018 року

в школі пройшли творчі звіти вчителів природничо-математичного циклу, які атестуються.  

                 Нарушевич Ірина Павлівна,                                  Улицька Надія Василівна,                                    Філіпчук Оксана Іванівна та                     Юрчук Марія Володимирівна

винесли на засідання атестаційної комісії І рівня змістовні, грамотно створені  презентації із досвіду своєї роботи.    

 

01 - 15 грудня 2017 року

Участь вчителів, які атестуються, в "Педагогічній лабораторії"

Нарушевич Ірина Павлівна    Веб-квест із фізики в 9-А класі "Таємниці світла"

Юрчук Марія Володимирівна   Музейний  урок систематизації  та узагальнення                                     знань  з математики в 5-А класі  "Дії з натуральними числами". 

 Місце проведення: шкільний Музей народознавства.

 Улицька Надія Василівна      Урок природознавства з використанням мультиборда                                                      в 5-В класі   "Зорі і сузіря" 
 Філіпчук Оксана Іванівна      Урок біології   з використанням ІКТ в 8-Б класі                                 "Внутрішнє середовище організму. Кров, її складові та функції"

 

18 жовтня 2017 року

ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ "Нова українська школа. Інноваційна культура                                                                                  вчителя"

  1. Нові змістовно-ціннісні орієнтири освіти у Концепції "Нова українська школа"  Юрчук М.В.
2. Актуальність проблеми "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності". Теоретичні аспекти (інновація, інноваційна культура, обєктивні чинники).  Ільків С.О.
3. Інноваційний потенціал педагога.  Улицька Н.В.
4. 6 кроків до інноваційної культури.  Філіпчук О.І.

 


 

 

12 січня 2017 року  

Педагогічна майстерня «Технології розвитку творчих здібностей учнів, їх обдарованості"

1. Шість сфер обдарованості дітей. Характерні риси обдарованих дітей. Шабаковська  Р.Б.
2. Форми і методи роботи з розвитку обдарованості учнів Чемерис О.П.
3. Самостійна робота як засіб формування навчально-пізнавальних здібностей учнів на уроках фізики Нарушевич І.П.