Атестація педагогічних працівників школи                            2016-2017 навчального року

 

  

У 2016-2017 навчальному році черговій атестації підлягають:  

1. Білоус Леся Григорівна  -  вчитель географії,   спеціаліст вищої                                                                                    категорії   

2. Ваврисюк Марія Олександрівна  - вчитель інформатики, спеціаліст                                                                        вищої  категорії, звання "старший                                                                           учитель".  

3.Дмитрик Ірина Євгегнівна  -  вчитель  української мови та літератури                                                                спеціаліст  другої  категорії      

4. Євстигнєєв Олександр Станіславович  -  керівник гуртка     

5. Кірюхіна Олена Юріївна   - вчитель  зарубіжної літератури,                                                                           спеціаліст вищої категорії,  звання "старший                                                                           учитель".         

6. Коваль Романа Михайлівна - вчитель математики, спеціаліст І категорії.   

7. Купчак Любов Михайлівна  - вихователь ГПД, спеціаліст І категорії.   

8. Малко Надія Йосипівна  - вчитель початкових класів,                                                                                    спеціаліст вищої категорії. звання "старший                                                         учитель".   

9. Нарушевич Ігор Вадимович  - керівник гуртка    

10. Стрельчук Тетяна Олексіївна  - вчитель англійської мови, спеціаліст                                                                     І категорії.  

11. Тарнавська Наталія  -   керівник гуртка  

12. Цикало Ірина Володимирівна - завідувач бібліотекою.

13. Шабаковська Романа Богданівна - вчитель математики,  спеціаліст                                                                вищої категорії, звання "старший учитель".

14. Язгар Наталія Іванівна -  вчитель англійської мови, спеціаліст                                                                     ІІ категорії.   

 

 

         Діяльність атестаційної комісії І рівня :

1. Атестаційна комісія керується Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України №930 від 6.10.2010 року зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 року та №1135 від 08.08.2013 року, наказу управління освіти ДГП  ЛМР  від 18.09.2015р. №321 " Про проведення атестації педагогічних працівників у 2015-2016н.р."

2. Видано наказ по школі від 16.09.2016 року "Про створення атестаційної комісії І рівня СЗШ №95 м. Львова".   

3. Атестаційна комісія І рівня спланувала  роботу із вивчення професійної діяльності вчителів, відвідуються уроки та позакласні заходи, вивчається рівень досягнень учнів із тих предметів, які викладають вчителі, які атестуються

4.Педагогічні працівники, які підлягають атестації, ознайомлені з графіком проходження атестації та Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників зі змінами.

5. Учителі проводять відкриті уроки, беруть участь у семінарах, готують матеріали на педагогічні конкурси, ярмарок педагогічних технологій, систематизують свої напрацювання та складають електронні портфоліо. 

 

 

 

Знайомтесь із учителями,  які атестуються

     БІЛОУС ЛЕСЯ ГРИГОРІВНА ,                                      учитель географії, спеціаліст вищої категорії.   Працює над темою "Компетентісний підхід до викладання  географії"      

   ВАВРИСЮК МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА   

учитель інформатики,  спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання -  "старший учитель".   Працює над темою "Компетентісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу на уроках інформатики"   

 

   ДМИТРИК ІРИНА ЄВГЕНІВНА,   

   учитель української мови та літератури, спеціаліст другої категорії.  Працює  над темою "Формування та розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та лтератури"     

     ЄВСТИГНЄЄВ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ,              керівник гуртка.  Працює над темою "Формування здоровязбережувальних компетентностей школярів"   

 

                        КІРЮХІНА ОЛЕНА ЮРІЇВНА,                           учитель зарубіжної літератури,  спеціаліст вищої категорії.  Працює над темою  "Співпраця та співтворчість вчителя та учнів на уроках зарубіжної літератури"    

КОВАЛЬ РОМАНА МИХАЙЛІВНА  

 учитель математики, спеціаліст І категорії. Працює над темою "Методика проведення уроків систематизації та узагальнення знань"    

КУПЧАК ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА  

  вихователь групи продовженого дня, спеціаліст І категорії  Працює над темою "Формування комунікативних та соціокультурних компетентностей, патріотичних почуттів засобами краєзнавства та народознавства на уроках історії"    

                   МАЛКО НАДІЯ ЙОСИПІВНА,   учитель початкових класів,  спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання -  "старший учитель".    Працює над темою  "Національно-патріотичне виховання на уроках в початкових класах"     

 НАРУШЕВИЧ ІГОР ВАДИМОВИЧ,  

    керівник гуртка.  Працює над темою "Військово-патріотичне виховання учнівської молоді"  

 СТРЕЛЬЧУК ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА, 

   учитель англійської мови,  спеціаліст І категорії.   Працює над темою  " Формування соціокультурної компетентності на уроках англійської мови"   

ТАРНАВСЬКА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА,  

керівник гуртка.    Працює над темою "Формування навичок вокально-виконавчої діяльності учнів".     

 ЦИКАЛО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА,  

 завідувач бібліотекою. Працює над темою "Естетичне виховання, розвиток читацьких інтересів школярів".    

 ШАБАКОВСЬКА РОМАННА БОГДАНІВНА,

учитель математики,  спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання -  "старший учитель".   Працює над темою" Компетентісна спрямованість процесу навчання на уроках математики".    

 ЯЗГАР НАТАЛІЯ ІВАНІВНА,

 учитель англійської мови,  спеціаліст ІІ категорії.   Працює над темою  " Ігрові прийоми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів"  

 

2 березня 2017 року

Засідання атестаційної комісії І рівня ТВОРЧІ ЗВІТИ ВЧИТЕЛІВ     презентації портфоліо вчителів, які атестуються

 

 

Результати атестації 2017 року

№з/п

Прізвище, імя, по батькові вчителя

Підтверджено

Присвоєно

1

Білоус Леся Григорівна  

 

категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель»

2

Ваврисюк Марія Олександрівна    

категорію  «спеціаліст вищої категорії»,  педагогічне звання «старший учитель»

 

3

Дмитрик Ірина Євгенівна   

 

категорію «спеціаліст першої категорії»      

4

Євстигнєєв Олександр Станіславович  

     

 встановити 12-й тарифний розряд       

5

Кірюхіна Олена Юріївна    

 категорію  «спеціаліст вищої категорії»,  педагогічне звання «старший учитель»

        

6

Коваль Романа Михайлівна    

    

категорію «спеціаліст вищої категорії"

7

Купчак Любов Михайлівна   

       категорію «спеціаліст першої категорії»      

 

8

Малко Надія Йосипівна  

категорію  «спеціаліст вищої категорії»,  педагогічне звання «старший учитель» 

   

9

Нарушевич Ігор Вадимович  

  

 встановити 12-й тарифний розряд  

10

Стрельчук Тетяна Олексіївна  

 

 категорію  «спеціаліст вищої категорії»,  педагогічне звання «старший учитель»     

11

Тарнавська Наталія Ярославівна    

   

  встановити 12-й тарифний розряд  

12 Цикало Ірина Володимирівна      відповідає займаній посаді
13 Шабаковська Романна Богданівна   категорію  «спеціаліст вищої категорії»,  педагогічне звання «старший учитель»  
14 Язгар Наталія Іванівна       категорію «спеціаліст першої категорії»