АТЕСТАЦІЯ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ  У 2020-2021 н.р.

У 2020-2021 навчальному році черговій атестації підлягають:

  1. Артишко Анастасія Андріївна - вчитель математики та  інформатики, атестується вперше 

  2. Бенець Наталія Теодозівна - вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії

  3. Ваврик Оксана Юліанівна - вчитель української мови та літератури,   спец вищої  категорії; 

  4. Васільєва Неля Степанівна - вихователь ГПД, спеціаліст вищої категорії

  5. Григорович Дарія Мирославівна - вчитель християнської етики, спеціаліст  першої   категорії   

  6. Моклович Юрій Ярославович - вчитель історії,  спеціаліст  вищої категорії, звання                                                                                         "старший учитель"; 

  7. Мартиняк Оксана Степанівна - соціальний педагог, атестується вперше

  8. Маркович Оксана Ігорівна - вчитель німецької мови, спеціаліст другої категорії

  9. Некрасова Ірина Борисівна - вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст  вищої категорії, звання                                                                                         "старший учитель"; 

  10. Оробчук Марія Орестівна -  вчитель початкових класів,  спеціаліст  вищої категорії, звання                                                                                         "старший учитель"; 

  11. Пістун Наталія  Іванівна - асистент вчителя, атестується вперше

  12. Скорохода Оксана Богданівна - вчитель німецької мови, спеціаліст  вищої категорії, звання                                                                                         "старший учитель"; 

  13. Сокуренко Вікторія Вікторівна - вчитель початкових класів,   спеціаліст першої категорії;   

  14. Самойленко Тетяна  Борисівна - вчитель англійської мови, спеціаліст першої категорії

  15. Томашевська Марта Петрівна - вчитель англійської мови, спеціаліст першої категорії

  16. Чумак Галина Іванівна - вчитель фізичної культури, спеціаліст другої категорії                                                                            

Знайомтесь із учителями, які атестуються

 

АРТИШКО АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА      

вчитель математики та інформатики, атестується вперше  

 Працює над темою "Забезпечення компетентісно орієнтованого підходу до викладання математики"    

 БЕНЕЦЬ НАТАЛІЯ ТЕОДОЗІВНА

вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії

 Працює над темою "Інноваційні підходи до викладання фізичної культури"  

ВАВРИК ОКСАНА ЮЛІАНІВНА 

вчитель української мови та літератури,   спеціаліст вищої  категорії

 Працює над темою "Формування та розвиток мовленнєвих та комунікативних компетентностей учнів на уроках української мови та літератури" 

ВАСІЛЬЄВА НЕЛЯ СТЕПАНІВНА

вихователь ГПД, спеціаліст вищої категорії

Працює над темою "Використання навчальної гри в системі роботи з розвитку пізнавальної активності та самостійності учнів в ГПД"

ГРИГОРОВИЧ ДАРІЯ МИРОСЛАВІВНА

вчитель християнської етики, спеціаліст  першої   категорії 

Працює над темою "Формування духовності учнів на засадах християнської моралі"

МОКЛОВИЧ ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 

вчитель історії,  спеціаліст  вищої категорії, звання "старший учитель"                               Працює над темою "Формування предметних та ключових компетентностей учнів на уроках історії"                                       

МАРТИНЯК ОКСАНА СТЕПАНІВНА 

соціальний педагог, атестується вперше

 Працює над темою "Забезпечення соціально-педагогічного супроводу учнів, формування культури толерантності"

МАРКОВИЧ ОКСАНА ІГОРІВНА

вчитель німецької мови, спеціаліст другої категорії

Працює над темою "Розвиток мовленнєвих та комунікативних компетентностей учнів на уроках німецької мови"

НЕКРАСОВА ІРИНА БОРИСІВНА 

вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст  вищої категорії,   звання   "старший учитель"; 

Працює над темою "Формування  предметних та ключових компетентностей учнів на уроках  зарубіжної літератури"

ОРОБЧУК МАРІЯ ОРЕСТІВНА 

вчитель початкових класів,  спеціаліст  вищої категорії,   звання  "старший учитель"; 

Працює над темою "Розвиток критичного мислення школярів"

ПІСТУН  НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

асистент вчителя, атестується вперше

Працює над темою "Співпраця асистента вчителя та вчителя в інклюзивному класі"

 

СКОРОХОДА ОКСАНА БОГДАНІВНА

                вчитель німецької мови, спеціаліст  вищої категорії,                                       звання  "старший учитель"; 

Працює над темою "Формування комунікативних та соціокультурних компетентностей на уроках німецької мови"

СОКУРЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії; 

Працює над темою "Інтегрований підхід до організації освітнього процесу"

САМОЙЛЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА 

вчитель англійської мови, спеціаліст першої категорії

Працює над темою "Проєктна діяльність учнів на уроках англійської мови"  

ТОМАШЕВСЬКА МАРТА ПЕТРІВНА

вчитель англійської мови, спеціаліст першої категорії

 Працює над темою "Розвиток мовленнєвих та комунікативних компетентностей учнів на уроках англійської мови"

ЧУМАК ГАЛИНА ІВАНІВНА

вчитель фізичної культури, спеціаліст  другої категорії   

Працює над темою "РІнноваційні підходи до викладання фізичної культури"

 


АТЕСТАЦІЯ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ  У 2019-2020 н.р.

У 2019-2020 навчальному році черговій атестації підлягають:

1.Гузь Олег Васильович  - вчитель інформатики, спеціаліст другої категорії;

2.Діжовська Тетяна Юріївна - вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії;   

3.Костецька Надія Ярославівна - вчитель історії, спеціаліст  вищої категорії, звання                                                                                         "старший учитель"; 

4.Марушко Ольга Теодозіївна - вчитель української мови та літератури,  спеціаліст  першої                                                                           категорії;

5.Мельничук Надія Ярославівна   - вчитель початкових класів, спеціаліст  вищої категорії, звання                                                                   "вчитель-методист";

6.Пантюк Людмила Іванівна   - вчитель української мови та літератури, спеціаліст  вищої категорії,                                                          "вчитель-методист";   

7.Пневська Надія Степанівна  - вчитель  англійської мови,  спеціаліст  вищої категорії, звання                                                                     "старший учитель";  

8.Романюк Ірина Степанівна - вчитель початкових класів, спеціаліст  другої категорії;

9.Сапожнікова Алла Вікторівна   - вчитель-дефектолог (сурдопедагог), спеціаліст другої категорії;   

10.Тарнавська Наталія Ярославівна  - вчитель музичного мистецтва, спеціаліст  вищої категорії,                                                                           "старший учитель";

11.Тимцова Вікторія Володимирівна -  вчитель  англійської мови, спеціаліст першої категорії;

   

 

 

Знайомтесь із учителями, які атестуються

 

ГУЗЬ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ      

вчитель інформатики, спеціаліст другої категорії.

 Працює над темою "Застосування додатків Google в освітньому процесі"  

ДІЖОВСЬКА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА  

          вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії 

 Працює над темою "Інтегрований підхід до організації освітнього процесу молодших школярів"  

КОСТЕЦЬКА НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА  

                              вчитель історії,  спеціаліст вищої категорії,                                     педагогічне звання "старший учитель"

 Працює над темою "Дослідницький метод на уроках історії"   

МАРУШКО ОЛЬГА ТЕОДОЗІЇВНА    

     вчитель української мови та літератури,  спеціаліст першої категорії.                            

Працює над темою "Сучасні нестандартні форми організації освітнього процесу на уроках української мови та літератури"    

  

МЕЛЬНИЧУК НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА     

            вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії,                   педагогічне звання "вчитель-методист"

 Працює над темою "Форми, методи, прийоми активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках української мови"   

 

ПАНТЮК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 

      вчитель  української мови та літератури,  спеціаліст вищої категорії,  педагогічне звання "вчитель-методист"

 Працює над темою"Розвиток критичного мислення та формування  ключових компетентностей на уроках української мови та літератури" 

ПНЕВСЬКА  НАДІЯ СТЕПАНІВНА    

           вчитель англійської мови,  спеціаліст вищої категорії,                  педагогічне  звання "старший учитель"

 Працює над темою "Забезпечення компетентісного підходу до викладання англійської мови"  

РОМАНЮК ІРИНА СТЕПАНІВНА    

                вчитель початкових класів, спеціаліст другої категорії, 

                Працює над темою "Використання ІКТ на уроках для розвитку пізнавальної активності учнів"  

   САПОЖНІКОВА АЛЛА ВІКТОРІВНА     

 вчитель-дефектолог (сурдопедагог), спеціаліст другої категорії,     

 Працює над темою "Формування вимови, розвиток слухового сприймання, мовленнєво-комунікативних компетентностей  учнів з порушеннями слуху"

ТАРНАВСЬКА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА  

          вчитель музичного мистецтва, спеціаліст вищої категорії,                          педагогічне звання "старший учитель"

 Працює над темою "Здоровязберігаюча функція музичного                                                       мистецтва" 

ТИМЦОВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА     

 вчитель англійської мови,  спеціаліст першої категорії 

 Працює над темою "Формування комунікативно-мовленєвих компетентностей учнів на уроках англійської мови"  

 

   Наказ  №33-к   від 30.03.2020 року     

  "Про результати атестації  педагогічних працівників у 2020 році"                                                                                                                                                           (перейти до документа)

   Наказ  №33     від 15.04.2020 року       

"Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році"                                                                                                                                       (перейти до документа)