Атестація педагогічних працівників школи                             2017-2018 навчального року

 

 

У 2017-2018 навчальному році черговій атестації підлягають:

1. Гузь Любов Ярославівна   - вчитель фізичної культури , спеціаліст першої категорії;

2. Заграй Ольга Іванівна   - вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, звання "старший учитель";

3.Ільків Світлана Омелянівна   - вчитель хімії,  спеціаліст першої категорії;

4. Костюк Галина Павлівна - вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, звання "старший учитель"; 

5. Ковальчук Ірина Зеновіївна   - вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст другої категорії; 

6. Маркович Оксана Ігорівна - вчитель німецької мови, спеціаліст другої категорії;

7. Нарушевич Ірина Павлівна - вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, звання "вчитель-методист";  

8. Сало Марія Федорівна -   вчитель початкових класів для слабочуючих дітей, спеціаліст першої категорії;

9. Стецик Емілія Ярославівна   - вчитель початкових класів для слабочуючих дітей, спеціаліст першої категорії;

10. Улицька Надія Василівна -   вчитель географії,   спеціаліст вищої категорії;

11. Філіпчук Оксана Іванівна  - вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, звання "старший учитель" ;

12. Філіпчук Олександра Василівна - вчитель початкових класів для слабочуючих дітей, спеціаліст першої категорії ;  

13. Фурда Ірена Іванівна   - вчитель української мови та літератури,  спеціаліст вищої категорії.

14. Харів Ірина Романівна - вчитель початкових класів, спеціаліст другої категорії ;

15. Юрчук Марія Володимирівна - вчитель математики, спеціаліст першої категорії. 

 

Діяльність атестаційної комісії І рівня :

1. Атестаційна комісія керується Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України №930 від 6.10.2010 року зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 року та №1135 від 08.08.2013 року, наказу управління освіти ДГП ЛМР від 18.09.2015р. №321 " Про проведення атестації педагогічних працівників у 2015-2016н.р."

  1. Видано наказ по школі від 16.09.2017 року "Про створення атестаційної комісії І рівня СЗШ №95 м. Львова".

3. Атестаційна комісія І рівня спланувала роботу із вивчення професійної діяльності вчителів, відвідуються уроки та позакласні заходи, вивчається рівень досягнень учнів із тих предметів, які викладають вчителі, які атестуються

4.Педагогічні працівники, які підлягають атестації, ознайомлені з графіком проходження атестації та Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників зі змінами.

5. Учителі проводять відкриті уроки, беруть участь у семінарах, готують матеріали на педагогічні конкурси, ярмарок педагогічних технологій, систематизують свої напрацювання та складають електронні портфоліо.

 

 

 

Знайомтесь із учителями, які атестуються

                ГУЗЬ ЛЮБОВ ЯРОСЛАВІВНА,                                                              учитель  фізичної культури, спеціаліст вищої категорії. Працює над темою "Використання ігрових методів навчання на уроках фізичної культури" 

ЗАГРАЙ ОЛЬГА ІВАНІВНА  

учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання - "старший учитель".                      Працює над темою "Інтегровані уроки як ефективна форма навчання молодших школярів"    

 

ІЛЬКІВ  СВІТЛАНА  ОМЕЛЯНІВНА,

учитель  хімії, спеціаліст другої категорії. Працює над темою "Організація самостійно-пошукової та дослідницької діяльності на уроках хімії"  

КОСТЮК  ГАЛИНА  ПАВЛІВНА,                                    учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання - "старший учитель".                       Працює над темою "Співпраця та співтворчість  вчителя та учнів. Інтерактивні методи навчання".

                             КОВАЛЬЧУК  ІРИНА  ЗЕНОВІЇВНА,       учитель зарубіжної літератури, спеціаліст другої категорії. Працює над темою "Українознавчий компонент на уроках зарубіжної літератури".
 

МАРКОВИЧ ОКСАНА ІВАНІВНА,  

учитель німецької мови, спеціаліст другої категорії. Працює над темою "Ігрові прийоми навчання на уроках німецької мови як засіб формування мовленнєвих та комунікативних компетентностей учнів".    

НАРУШЕВИЧ  ІРИНА  ПАВЛІВНА  

вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання - "вчитель-методист". Працює над темою "Втілення наскрізних ліній оновлених програм в процесі викладання фізики".  

                               САЛО  МАРІЯ ФЕДОРІВНА,                                              учитель початкових класів для слабочуючих дітей, спеціаліст першої категорії.  Працює над темою "Формування комунікативних компетентностей учнів зі зниженим слухом".     

СТЕЦИК  ЕМІЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА,

 учитель початкових класів для слабочуючих дітей, спеціаліст першої категорії.  Працює над темою " Шляхи розвитку звязного мовлення та комунікативних вмінь учнів зі зниженим слухом"

УЛИЦЬКА  НАДІЯ  ВАСИЛІВНА,  

учитель географії, спеціаліст вищої категорії. Працює над темою " Розвиток творчих компетентностей учнів на уроках географії".      

 

ФІЛІПЧУК  ОКСАНА  ІВАНІВНА  

учитель біології, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання "старший учитель".  Працює над темою "Формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках біології". 

 

ФІЛІПЧУК ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛІВНА,           

 учитель початкових класів для слабочуючих дітей, спеціаліст першої категорії.  Працює над темою " Формування та розвиток мовленнєвих та комунікативних компетентностей".    

 

ФУРДА  ІРЕНА ІВАНІВНА  

  учитель української мови та літератури,  спеціаліст вищої категорії. Працює над темою "Формування  мовленнєвих та комунікативних компетентностей на уроках української мови та літератури"  

 

ХАРІВ  ІРИНА РОМАНІВНА, 

учитель початкових класів, спеціаліст першої категорії. Працює над темою              " Інтерактивні методи навчання молодших школярів".     

                               ЮРЧУК  МАРІЯ  ВОЛОДИМИРІВНА,                                             учитель математики, спеціаліст першої категорії.  Працює над темою "Формування та розвиток ключових та предметних компетентностей на уроках математики"  

 

Результати атестації 2018 року

№з/п Прізвище, імя, по батькові вчителя Підтверджено Присвоєно
1 Гузь Любов Ярославівна    категорію «спеціаліст вищої категорії»
2 Заграй Ольга Іванівна   категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель»  
3 Ільків Світлана Омелянівна   категорію «спеціаліст першої категорії»,    
4 Костюк Галина Павлівна категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель  
5 Ковальчук Ірина Зеновіївна   категорію «спеціаліст першої категорії»
6 Маркович Оксана Іванівна категорію «спеціаліст другої категорії»  
7 Нарушевич Ірина Павлівна категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «вчитель-методист»  
8 Сало Марія Федорівна   категорію «спеціаліст вищої категорії"
9 Стецик Емілія Ярославівна   категорію «спеціаліст вищої категорії"
10 Улицька Надія Василівна категорію «спеціаліст вищої категорії»,  педагогічне звання «старший учитель»
11 Філіпчук Оксана Іванівна категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель»  
12 Філіпчук Олександра Василівна    категорію «спеціаліст вищої категорії"
13 Фурда Ірена Іванівна категорію «спеціаліст вищої категорії» педагогічне звання «старший учитель»
14 Харів Ірина Романівна   категорію «спеціаліст першої категорії»
15 Юрчук Марія Володимирівна   категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель»