АТЕСТАЦІЯ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ  У 2019-2020 н.р.

У 2019-2020 навчальному році черговій атестації підлягають:

1.Гузь Олег Васильович  - вчитель інформатики, спеціаліст другої категорії;

2.Діжовська Тетяна Юріївна - вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії;   

3.Костецька Надія Ярославівна - вчитель історії, спеціаліст  вищої категорії, звання                                                                                         "старший учитель"; 

4.Марушко Ольга Теодозіївна - вчитель української мови та літератури,  спеціаліст  першої                                                                           категорії;

5.Мельничук Надія Ярославівна   - вчитель початкових класів, спеціаліст  вищої категорії, звання                                                                   "вчитель-методист";

6.Пантюк Людмила Іванівна   - вчитель української мови та літератури, спеціаліст  вищої категорії,                                                          "вчитель-методист";   

7.Пневська Надія Степанівна  - вчитель  англійської мови,  спеціаліст  вищої категорії, звання                                                                     "старший учитель";  

8.Романюк Ірина Степанівна - вчитель початкових класів, спеціаліст  другої категорії;

9.Сапожнікова Алла Вікторівна   - вчитель-дефектолог (сурдопедагог), спеціаліст другої категорії;   

10.Тарнавська Наталія Ярославівна  - вчитель музичного мистецтва, спеціаліст  вищої категорії,                                                                           "старший учитель";

11.Тимцова Вікторія Володимирівна -  вчитель  англійської мови, спеціаліст першої категорії;

12.Томашевська Марта Петрівна - вчитель англійської мови, спеціаліст першої категорії 

Знайомтесь із учителями, які атестуються

ГУЗЬ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ      

вчитель інформатики, спеціаліст другої категорії.

 Працює над темою "Застосування додатків Google в освітньому процесі"  

ДІЖОВСЬКА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА  

          вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії 

 Працює над темою "Інтегрований підхід до організації освітнього процесу молодших школярів"  

КОСТЕЦЬКА НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА  

                              вчитель історії,  спеціаліст вищої категорії,                                     педагогічне звання "старший учитель"

 Працює над темою "Дослідницький метод на уроках історії"   

МАРУШКО ОЛЬГА ТЕОДОЗІЇВНА    

     вчитель української мови та літератури,  спеціаліст першої категорії.                            

Працює над темою "Сучасні нестандартні форми організації освітнього процесу на уроках української мови та літератури"    

  

МЕЛЬНИЧУК НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА     

            вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії,                   педагогічне звання "вчитель-методист"

 Працює над темою "Форми, методи, прийоми активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках української мови"   

 

ПАНТЮК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 

      вчитель  української мови та літератури,  спеціаліст вищої категорії,  педагогічне звання "вчитель-методист"

 Працює над темою"Розвиток критичного мислення та формування  ключових компетентностей на уроках української мови та літератури" 

ПНЕВСЬКА  НАДІЯ СТЕПАНІВНА    

           вчитель англійської мови,  спеціаліст вищої категорії,                  педагогічне  звання "старший учитель"

 Працює над темою "Забезпечення компетентісного підходу до викладання англійської мови"  

РОМАНЮК ІРИНА СТЕПАНІВНА    

                вчитель початкових класів, спеціаліст другої категорії, 

                Працює над темою "Використання ІКТ на уроках для розвитку пізнавальної активності учнів"  

   САПОЖНІКОВА АЛЛА ВІКТОРІВНА     

 вчитель-дефектолог (сурдопедагог), спеціаліст другої категорії,     

 Працює над темою "Формування вимови, розвиток слухового сприймання, мовленнєво-комунікативних компетентностей  учнів з порушеннями слуху"

ТАРНАВСЬКА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА  

          вчитель музичного мистецтва, спеціаліст вищої категорії,                          педагогічне звання "старший учитель"

 Працює над темою "Здоровязберігаюча функція музичного                                                       мистецтва" 

ТИМЦОВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА     

 вчитель англійської мови,  спеціаліст першої категорії 

 Працює над темою "Формування комунікативно-мовленєвих компетентностей учнів на уроках англійської мови"  

 

   Наказ  №33-к   від 30.03.2020 року     

  "Про результати атестації  педагогічних працівників у 2020 році"                                                                                                                                                           (перейти до документа)

   Наказ  №33     від 15.04.2020 року       

"Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році"                                                                                                                                       (перейти до документа)